Rapportarkiven

 

 

Verksamhetsår 2006

        Newroz-brevet

        Mötesprotokoll, konstitutionsmöte 2006-06-11

        Protokoll från KOMAK:s årsmöte, Stockholm 2006-06-11

        KOMAK på besök i Kurdistan under december 2006

 

 

Verksamhetsår 2005

·         Verksamhetsberättelse 2005

·         Ekonomiskrapport 2005

·         Ordförande har ordet - 2005-12-01

·         Ordförande har ordet - 2005-09-01

·         Ordförande har ordet - 2005-05-26

·         Mötesprotokoll, konstitutionsmöte 2005-05-14

·         Protokoll från KOMAK:s årsmöte, Stockholm 2005-05-14

·         Fra Kendekewe til Skandinavia - norsk text

·         Förstudie - Folkhögskola i Sulemania, framtagen av en grupp ur den svenska folkhögskolan

·         Reseberättelse från CFCs konferens i Seattle del 3 - av Einar Korsberg

·         Reseberättelse från CFCs konferens i Seattle del 2 - av Einar Korsberg

·         Reseberättelse från CFCs konferens i Seattle del 1 - av Einar Korsberg

·         Sommarreflektioner från Södra Kurdistan - Karoline Karadaki

·         Takkebrev Til Elevrådet ved Uranienborg skole

·         Seminarier om utbildningssystemet

·         Yoghurt og flatbrød med honning - Einar Korsberg

 

 

Verksamhetsår 2004

·         Årsmötesprotokoll 2004-03-07

·         Verksamhetsberättelse 2004

·         Ekonomiskrapport 2004

·         Medlemsbrev december 2004

·         Medlemsbrev Hösten 2004

·         Medlemsbrev - våren 2004

·         Reserapport från Kurdistan 2004

 

Verksamhetsår 2003

·         Verksamhetsberättelse för år 2003