Newroz-brev

 

Kära medlemmar,

Det är snart Newroz och med anledning av detta vill styrelsen önska alla medlemmar och sponsorer ett Gott Nytt År. Vi hoppas att vi har lyckats hålla er ajour med de utvecklingsinsatser som ägt rum inom de olika verksamhetsområdena under årets lopp. Demokratiseringsinsatser har bedrivits som en del i arbetet att sprida kunskap och ändra attityder om barnens rättigheter och de grundläggande mänskliga rättigheterna för att vidareutveckla och förstärka det civila samhället som är en viktig beståndsdel i en demokratisk samhällsutveckling. Detta har också varit utgångspunkten för ett utbytesprogram som har genomförts med fokus på demokratiska arbetsmetoder och yttrandefrihet, både inom skola och ute i media.
Livsvillkoren för många barn i Kurdistan är katastrofala med avseende på de grundläggande demokratiska rättigheterna, vilket är grunden för KOMAKs kärnverksamhet som har fokus på att påverka och väcka uppmärksamheten kring barnens rättigheter i ett samhälle efter krig. Aktiviteterna har bedrivits i enhetlighet med FN: s barnkonvention, i form av olika utbildnings- och opinionsprojekt som en del av förändringsarbetet av landets föråldrade utbildningssystem. KOMAKs strävan är att dessa utvecklingsinsatser ska leda till att befrämja barnens mångsidiga utveckling som krävs för att bli självständiga individer. Den långsiktiga målsättningen är att morgondagens generation fritt ska kunna arbeta för att främja utvecklingen av ett livskraftig och demokratisk civilt samhälle i vilket människor har möjlighet att verka tillsammans för att påverka samhällsutvecklingen och/ eller förbättra sina levnadsvillkor

Med stöd från er och Sida/Forumsyd har vi lyckats att ta ett stort kliv i rätt riktning och allas delaktighet är avgörande för de kommande insatserna. Arbetsplanen för kommande års verksamhet kommer att presenteras på årsmötet längre fram under våren. För att hålla administrationskostnaderna nere kommer detta brev endast publiceras på hemsidan, men detaljer kring årsmötet beträffande datum etc. kommer att presenteras via ett hemutskick.

Alla synpunkter och förslag välkomnas varmt!


Vänliga hälsningar

Styrelsen