Ordförande har ordet 2005-05-26


Ärade medlemmar!

När jag först blev bekant med KOMAKs arbete blev jag väldigt tagen av att se det fantastiska resultatet från alla dessa utvecklingsinsatser som har gjorts under dess ledning kort tid. Denna överväldigande känsla fick mig att vilja vara delaktig i att arbeta för ett mer demokratiskt skolsystem i Kurdistan och vara med om att ha en positiv inverkan barnens framtid. Att barnens rätt respekteras i samhället är centralt och det ska även vara i Kurdistan.

Det år som har gått har varit fyllt av lyckade projekt. KOMAK har etablerat skolbibliotek, varit aktivt i Kurdisk media med informationsspridning, samt arbetat för vidareutveckling av undervisningsmetoder inom det kurdiska skolsystemet. De här nämnda insatserna är bara några av många.

Ambitionen är att vi tillsammans skall se till att alla pågående projekt hålls levande samt att de fortlöper och utvecklas i rätt riktning. Utvecklingsarbete är en ständig process. Vi ska även verka för en utökning av KOMAKs arbete med ytterligare projekt för att förstärka fler lärares kompetens med skandinaviska undervisningsmetoder.

KOMAKs huvudmålgrupp kommer även i fortsättningen vara barn och deras utbildning och arbetets tyngdpunkt kommer att ligga att barnens rätt i samhället respekteras. Detta arbete blir självklart framgångsrikt om vi alla hjälps åt.

Lördagen den 14:e maj höll KOMAK sitt årsmöte där frågor rörande framtidsplaner och vision inför det nya verksamhetsåret diskuterades. Protokollerna från årsmötet och det konstituerande styrelsemötet bifogas med detta brev.

I fortsättningen kommer vi att hålla Er ajour med ett s.k. ”Ordförande har ordet” brev. Detta brev kommer att fungera som en slags generell rapport om de olika projektens utvecklingsskede. Ett sådant brev offentliggörs en gång per kvartal hemsidan www.komak.nu

 

Alla idéer och förslag välkomnas varmt.

Med vänliga hälsningar

2005-05-26

Shamam Muradrasoli