Verksamhetsberättelse 2005

Stockholm 2006-01-27


KOMAK har under det gångna verksamhetsåret genomfört sju styrelsemöten där verksamheten planerats, förvaltats och utvecklats.

Här nedan beskrivs, i punktform, KOMAKs arbete under verksamhetsåret 2005:

 

 

Styrelsen