Sommarreflektioner från södra Kurdistan

 

Nyss hemkommen från min semester till södra Kurdistan dit jag reste med min man och mina barn tänkte jag försöka beskriva några av de KOMAK-aktiviteter vi företog oss. Vår ”hemort” i Kurdistan är Suleymanya och därför blev Hama Osman på Sara Center vår kontaktperson. Han gör ett fantastiskt frivilligarbete för KOMAK och på plats sitter han som spindeln i nätet mellan KOMAKs alla olika projekt och har superkoll på allt.

Den 3 juli åkte vi med Hama Osman och Fuad Qaradaghi (lärare/författare) till byn Kendekewe och besökte byskolan där KOMAK har sitt projekt. Vi mötte KOMAKs kontaktperson samt lärare i skolan, Mustafa samt en grupp fantastiska lärare.

Trots att det var mitt i sommarlovet pågick undervisningen för fullt. Ljuden från alla glada elever och från undervisningen trängde igenom dörrarna när man kom in och under rasten fylldes korridorerna och skolgården med busiga och skrattande barn som nästan gjorde vilka konstigheter som helst för att få vara med på bild. Vi fick tala med några av lärarna och se på klassrummens utformning. Sedan fick vi vara med om en underbar musiklektion med en mycket duktig musiklärare som hette Aram och slutligen var vi med på en engelsklektion.

Vi tittade på undervisningsmaterialet som förstås pga KOMAK i stort sett liknar det svenska. Intrycket vi fick av skolan var överväldigande positivt, det tyckte inte bara vi utan även Fuad som har mycket erfarenhet av skolväsendet.

Den 7 juli reste vill till skolan i byn Dalallan utanför staden Ranya. Vi träffade Seid Khalid, ytterligare en av de personer som gör en stor insats för KOMAK och därmed för barnen i Kurdistan. Även rektorn, Ali kom och tillsammans visade de oss skolan. Tyvärr pågick här inga sommarkurser, men de visade att hela skolan var på väg att omvandlas till en KOMAK-skola! Tack vare att Ali själv var involverad i projektet ska så småningom alla klassrum förändras enligt KOMAKs föreskrifter och redan nu var hela den stora aulan som används för samlingar, föräldramöten osv väldigt trevligt pyntad och dekorerad.

Förutom att besöka dessa två skolor, träffade vi även Omer Salih, vice utbildningsminister och med honom diskuterade vi fortsättningen av det samarbetsprojekt som KOMAK tidigare initierat. Han lovade KOMAK att projektet ska fortsätta i ytterligare 10 skolor i Suleymanya-distriktet.

Vi inledde även ett nytt samarbete med Fuad Mohammed som ska bli KOMAKs revisor i Kurdistan, detta för att stärka den ekonomiska redovisningen även i Sverige till våra sponsorer och till SIDA. Fuad har 30 års erfarenhet som ekonom och revisor och arbetar som ekonomichef på en stor fabrik.

Detta är 6:e gången jag reser till Kurdistan, men denna resa blev på KOMAK extra intressant och lärorik. Det finns många hinder kvar i vägen till ett bra och demokratiskt utbildningsväsende i Kurdistan, men vi har i alla fall kommit en bit på väg.

 

Karoline Karardaki

2005-08-01