Två styrelsemedlemmar på besök i Kurdistan

 

Mellan 23 oktober och 9 november 2004 var två styrelsemedlemmar på besök i Kurdistan. Här följer en kort rapport om föreningens arbete där.

a- KOMAK var i dialog med utbildningsministeriet i den lokala administrationen i Kurdistan angående läroplan och skolsystem i både Skandinavien och Kurdistan. Resultatet var positivt. Vi kom överens om att KOMAK ska framställa en skriftlig presentation av läroplanen och skolsystemet i Sverige för utbildningsministeriet.

b- KOMAK ska översätta två böcker från norska till kurdiska. De handlar om våldet i skolan och samarbetet mellan skolan och hemmet. Utbildningsministeriet står för tryck och publicering.

c- Astrid Lindgren-projektet i Suleymani har efter ett års arbete visat goda resultat. Nu får KOMAK starta ett nytt projekt i Dalalan-skolan i Ranye-provinsen. Där kommer vi att stödja personalen i skolan med att driva undervisningen med moderna och mer demokratiska metoder.

d- Vi ska börja arbeta för en "Mottagarklass" / "Förberedelseklass" för kurdiska skolbarn som skickas tillbaka från Skandinavien till Kurdistan.

e- I staden Kirkuk har KOMAK ett litet men väl fungerade utbildningscentrum. Där hade vi diskussioner om planer för att utveckla arbetet. Vi kom överens med olika skolor om ett samarbete. Vi kommer att utbilda lärare och elever i dessa skolor i olika ämnen.

f- KOMAK var i kontakt med Kirkuks utbildningsverk för att diskutera olika samarbetsplaner. Vi kom överens om att arbeta gemensamt för att framställa nödvändiga böcker och läromedel för stadens skolor.