Seminarier om utbildningssystemetResa till Kurdistan våren 2005

Sedan början av år 2005 har KOMAK börjat fokusera sina aktiviteter arbetet kring utbildning. År 2003 började KOMAK med Astrid Lindgren projektet i skolan Rojgar i byn Kenekewe utanför staden Suleymani. I projektet ingår två klasser som arbetar efter svensk läroplan nu och den har blivit ett föredöme för andra skolor. I år har liknande projekt påbörjats i byn Delalan nära Rania.

I slutet av mars åkte två av KOMAKs medlemmar från Sverige och Norge till Kurdistan för att arbeta med utbildningsfrågor. KOMAK:s representanter träffade skolmyndigheterna i Suleymani och olika projekt diskuterades.
KOMAK lämnade in en ansökan om att applicera Kendekewe projektet i ytterliggare tio skolor.


KOMAK ordnade sex seminarier om utbildningssystemet i Sverige:

 

Innehållet för seminarierna var bland annat

 

Det var ett stor deltagande seminarierna. Rektorer, lärare och studenter berikade seminarierna med sina inlägg och frågor.
Olika tidningar och TV-kanaler i Kurdistan, bland annat KurdistaniNwe, Kurdsat, Khak och Perwerde-TV ordnade intervjuer och program om utbildningsfrågor och behovet av reformer.

Utbildningssystemet i Kurdistan behöver reformeras och KOMAK kommer att delta i det viktiga och nödvändiga arbetet.

Homar Qeredaxi