Verksamhetsberättelse 2003

 

Verksamhet i Sverige

1. KOMAK fick ett 90-konto. KOMAK fick ett 90-konto som kontrolleras av Stiftelsen för insamlingskontroll, en svensk stiftelse som legitimerar en organisations insamlingsrapport. KOMAK har tidigare haft svårigheter i arbetet på grund av att man inte haft 90-konto. KOMAK är stolt över att på presentera sin verksamhet med ett 90-konto.

2. KOMAK blev medlem i Forum Syd. Forum Syd är en samarbetsorganisation inom folkrörelsebiståndet med 168 svenska organisationer som medlemmar. Forum Syd är en mötesplats för människor med olika idéer och erfarenheter, som arbetar för ett gemensamt mål – global rättvisa. 168 organisationer, med vitt skilda ideologier och erfarenheter, samverkar i Forum Syd. Bland medlemmarna finns stora organisationer med hundratals miljoner kronor i omsättning och hundraårig erfarenhet av utbyte med syd och öst, men också små lokala föreningar som bärs upp av några enskilda medlemmars ideella arbete.

3. Fester: Två fester arrangerades, den ena i Stockholm den 10/5. Ett flertal kända kurdiska artister deltog och det kom uppskattningsvis 1000 människor. Festen blev en mötesplats för samtliga som stöder KOMAKs arbete. Den andra i Göteborg den 27/9 - tyvärr blev denna fest mindre lyckad.

4. Framtagning av blanketter för barn och säsongsrapport i KOMAKs filialer i Kurdistan.

5. Samordning av KOMAKs barnlista i Kurdistan.

6. Ashiti-projekt utvecklas: I samarbete med SIDA - Forum Syd har KOMAK startat Ashti-Projektet i Kerkuk- Imam Qasm, Dubz och Dakuk- Khaneqin, Sleemani, Hellebce och Sharbajeer.  Ashti-projektet går ut på att informera barn, ungdomar och vuxna kvinnor om mänskliga rättigheter, språk, litteratur, IT, konst och musik och så vidare. Mer information om detta projekt finns på hemsidan.

7. Sammanträde: Två sammanträden i Oslo för planering och utveckling av KOMAKs arbeten. Frågor angående KOMAKs arbete, framsteg, utveckling samt bakslag diskuterades. Vi finner det ytterst viktigt att möten av sådant slag äger rum, för att kunna utveckla organisationen.

8. Broschyr om KOMAK: Tryckning av broschyrer på kurdiska (Kurmanji / Sorani) och svenska. Vi finner det väldigt viktigt att kunna föra ut vår information till samtliga kurder och respektive dialekter samt på svenska. Texten handlade om KOMAKs arbete på ett övergripande sätt.

9. Tomak: Tomak, är en applikation som möjliggör att via Internet kunna nå KOMAKs databas. KOMAKs Detta system har underlättat vårt arbete otroligt mycket samt påskyndat våra arbetsprocesser.

10. Hemsidan: Uppdatering av KOMAKs hemsida är en kontinuerlig process. www.komak.nu är en levande kanal för informations utbyte.

11. Informationsmöte i Hudiksvall: Information om KOMAK till kurder bosatta där. Vi finner det viktigt att nå ut till folket på detta sätt, så att man kan skapa en dialog mellan oss och våra medlemmar. På detta sätt får vi stöd med att utveckla vårt arbete samt förbättra.

12. Program om KOMAK i kurdisk television: Ett program i MedyaTv speciellt för KOMAK. Den kurdiska kanalen dedikerade ett program åt KOMAK och dess arbete. MedyaTv sänds i hela Europa.

13. Informationskampanj: start av arbetet med ett informationskampanj bland barn och ungdomar mot rökning.

14. Planteringsprojekt: alla KOMAKs barn skall plantera ett eget träd i sitt område. Vara med och arbeta för sin egen miljö.

15. Reklam i Svensk dagstidning: Reklam för KOMAK i Svenska Dagbladets bilaga. Svenska Dagbladets primära målgrupp är nyfikna och välutbildade inom Stockholmsregionen. Tidningen består av de tre delarna - Nyheter, Näringsliv och Kultur. Visserligen innebar detta en viss utgift, men det prioriteras då vi anser att den svenska befolkningen är viktig målgrupp för KOMAK.

 

Verksamhet i Norge


16. Ett reportage om KOMAKs verksamhet i en norsk tidning. Av samma anledning som vi beslutade att annonsera om KOMAK i Svenska Dagbladet så ansåg vi att det är lika viktigt att prioritera detta i Norge.

17. Ett föredrag om KOMAKs verksamhet och aktivitet och ett tema om barnens rättigheter.

18. Deltagande i aktiviteter den 1/5 för att sprida KOMAKs idéer.

19. Den 3/5 deltog KOMAK i två olika fester för att informera om barnens situation i Kurdistan.

20. Den 7/5 arrangerade våra vänner i Bergen en fest för KOMAK.

21. Astrid Lindgren projekt: Projektet går ut på att ta hand om två klasser i en vanlig skola i byn Kendekewe utanför staden Suleymania. Där försöker vi ge exampel på ett mer trivsamt och lärorikt klimat för barnen.

Denna insats fick gruppernas interesse och togs upp flera gånger som ett exempel på att bra arbete. Astrid Lindgrens projekt drivs av KOMAK i samarbete med svenska SIDA – Forum Syd.

22. Två sammanträden i Oslo för planering och utveckling av KOMAK.

23. Presentation av KOMAK i seminariet kring "Folkomröstning i Kurdistan" som hölls i Oslo.

24. Presentation av KOMAK vid ett föredrag som hölls av en norsk organisation som stödjer kurdernas rättigheter den 3/11.

 

Styrelsen