Ekonomisk rapport för arbetsåret 2004

 

Balansräkning

 

Ingåendebalans 2004-01-01

253 921,31 SEK

Utgåendebalans 2004-12-31

321 198,50 SEK

 

Resultaträkning

SEK

Intäkter

Faderskap

462 166,71

 

SIDA

145 000

 

Aktiviteter

10 599,50

 

Totalt

617 766,21

 

Resultaträkning

SEK

Kostnader

Faderskap

-274 257,05

 

SIDA

-171 983,50

 

Aktiviteter

-60 588,00

 

Administration

-43 667,40

 

Totalt

-550 495,95

Ränta

6,93 %

 

Resultat

67 277,1 SEK

Utgående balans postgiro

321 198,50 SEK

 

Styrelsens berättelse

Undertecknade av årsmötet utsedda styrelsen för verksamhetsåret 2004-01-01 – 2004-12-31 får efter verkställd granskning avge följande berättelse:

Föreningens räkenskaper för perioden 2004-01-01 – 2004-12-31 visar att intäkterna vid verksamhetsårets slut uppgår till 617 766,21 SEK medan utgifterna uppgår till 550 495,95 SEK. Eget kapital har ökat med 67 277,19 till 321 198,50 SEK.

 

Atifa Mazogy

Payman Mamlesi

Shawnm Rada

Rzgar Sharif

Aso Dilan

Karwan Aref

Karim Mustafa

Samad Kader

Asos Shafeek

Stockholm 2005-02-17