Ordförande har ordet 2005-12-01

 

Ärade medlemmar!
KOMAKs utvecklingsarbete i Kurdistan passerar nya trösklar och åstadkommer nya framgångar genom att fortsätta det kvalificerade arbetet för bättre skolor för barn och ungdomar. Att stärka det civila samhället med demokratiska värderingar är både spännande och utmanande för vår organisation.

Besök gärna KOMAKs hemsida för mer detaljerad information om verksamheten och våra aktiviteter. Alla idéer och förslag välkomnas varmt tveka inte att delge era synpunkter!


Med vänliga hälsningar
Shamam Muradrasoli

Stockholm 2005-12-01