Årsmöte 2005-05-14


Protokoll från KOMAKs årsmöte 2005-05-14

Plats: Röda Korsets folkhögskola, Vårberg, Stockholm


1. Årsmötet inleddes med att föreningens ordförande Aso Dilan hälsade de närvarande välkomna. Mötet förklarades behörigt utlyst.

2. Årsmötet utsåg Anita Herbert till ordförande för dagens möte. Heja Baban valdes till sekreterare. Till justeringsmän valdes Shirin Nurani och Cesur Nujen.

3. Dagordningen godkändes.

4. Verksamhetsberättelse för år 2004 presenterades av styrelsen.

5. Ekonomirapport för arbetsår 2004 presenterades av kassören.

6. KOMAK:s revisorer har skriftligen godkänt styrelsens ekonomiska rapport. Helena Korhonen, som är KOMAK:s auktoriserade revisor, har också tagit del av och godkänt den ekonomiska rapporten. Hon förklarade dessutom behovet av en auktoriserad revisor för KOMAK även i Kurdistan.

7. Styrelsens ansvarsfrihet beviljades.

8. Mötet beslutade att:

a. Fastställa medlemsavgiften för år 2005 till 300 SEK per år.

b. Medlemmar ska kunna vara projektfadder till ett eller flera av KOMAK:s projekt och stödja med ett valfritt belopp.

 

9. Årsmötet valde följande personer till den nya styrelsen:

a. Ordinarie ledamöter: Shamam Muradrasoli, Karoline Karadaki, Shirin Nurani, Homar Kadir och Asos Shafeek.

b. Suppleanter: Heresh Zaramand och Heja Baban.

 

10. Till revisor valdes Helena Korhonen.

11. Till valberedning valdes Nasradin Redar och Rahim Amini.

12. Gäster årsmötet var följande studentföreningar: Zanin, KSAF, KSAF LiU, Nation Kurdistan, Norska KOMAK, Hiwa, Liberala Ungdomsförbundet (LUF) samt Dostani Kerkuk. Dessa föreningars representanter höll en kort presentation av sin verksamhet.

13. Diskussion och resonemang fördes om det kommande årets verksamhet. Mötet beslutade att:

a. KOMAK även i fortsättningen ska arbeta för barns rättigheter och demokrati i Kurdistan genom att stärka landets civila samhälle.

b. Styrelsen ska arbeta fram och vidare med visioner, mål och arbetsplan.

 

Mötetssekreterare: Heja Baban

Justeringsmän: Shirin Nurani och Cesur Nujen