Höstbrev till alla medlemmar

Kära vänner!

Under våren och sommaren 2004 har KOMAK arbetat på olika nivåer med att utveckla våra insatser inom utbildningsområde.

I byn Kendekewe, utanför staden Suleymani, fortsätter vi med Astrid Lindgren-projektet. Detta projekt drivs med stöd av SIDA / Forum Syd. Syftet med projektet är att stödja byns grundskola som driver undervisningen med moderna metoder vilket ger barnen en trygg och harmonisk skolmiljö. Astrid Lindgren-projektet påbörjades hösten 2003 med skolans två första klasser. Nu fortsätter vi med dessa två klasser och med de nya eleverna som börjar första klass.

I utvecklingssyfte har medarbetare från den lokala organisationen i Kurdistan varit på studiebesök i Norge och Sverige. De var på kurser, skolbesök och seminarier. Nu är de på plats igen i Kurdistan och försöker gå vidare med nya erfarenheter och intryck.

I staden Kerkuk fortsätter KOMAK med sitt utbildningscentrum för ungdomar. Här bjuds ungdomar på olika kurser i språk, IT och demokratifrågor. Arbetet har pågått sedan januari 2004 och resultatet är hittills mycket positivt. Vi har planer på att utveckla arbetet i Kerkuk.

Arbetet med fadderskapsverksamheten fortsätter. Vi har fått några hundra brev från barnen. Finns det brev till dig så bifogas det med detta brev.

Som ni vet så har KOMAK sedan 2003 ett sk 90 konto. Det gör att det ställs andra krav på föreningens redovisningsrutiner än tidigare. Därför har vi, i samråd med vår revisor, skaffat SPCS – ett datasystem för ekonomiredovisning - som förbättrar arbetet med redovisningen.

KOMAK:s styrelse har på nytt översatt ”FN:s konvention om barnets rättigheter” till kurdiska och den är publicerad på hemsidan www.komak.nu.
På hemsidan kan du hitta mycket annat som rör föreningen. Besök oss gärna på webben och kom med synpunkter. Vi lägger ned mycket arbete på att ge dig en bra och informativ hemsida.

Återigen vill vi tacka för alla våra vänners förtroende och samarbete. Tillsammans kan vi förbättra barnens villkor i ett land som behöver allas insatser för en ljusare framtid.

 

Med vänliga hälsningar

Aso Dilan
Göteborg