Konstitutionsmöte 2006-06-11Datum: 2006-06-09
Tid och plats: 16:30 – 17:15. Stockholm Universitet, Rotrundan.

Närvarande:
Homar Kadir, Karoline Karadaki, Shamam Muradrasoli, Shirin Nurani, Asos Shafeek,
Heresh Zaramand och Heja Baban.

Frånvarande:
Sevda Fisli

Mötesordförande
:
Shamam Muradrasoli

Sekreterare:
Shirin Nurani


1. Mötet öppnas.

2. Beslut om roller ordinarie styrelsemedlemmar:

2.1. Val av Ordförande:
Styrelsen valde Shamam Muradrasoli.

2.2. Val av Kassör:
Styrelsen valde Sevda Fisli.

2.3. Val av Sekreterare

Styrelsen valde Shirin Nurani.

2.4. Val av informationsansvarig:

Styrelsen valde Shirin Nurani.

2.5. Val av IT & teknikansvarig:
Styrelsen valde Heresh Zaremend.

2.6. Val av kontaktman Södra Kurdistan:
Styrelsen valde Asos Shafeek.

2.7. Val av projektsamordnare:
Styrelsen valde Shwan Amjadi.

2.8. Styrelsens suppleanter:
Homar Kadir och Changiz Naichallani.

3. Beslut om Firmatecknare för KOMAK 2006 -2007
Styrelsen valde ordförande Shamam Muradrasoli och kassör Sevda Fisli.


4. Beslut om Övriga Ansvarsområden:

4.1. Val av kontaktman SIDA:
Styrelsen valde Shwan Amjadi.

4.2. Val av kontaktman norra Kurdistan:
Styrelsen valde Sevda Fisli.

4.3. Val av kontaktman östra Kurdistan:
Styrelsen valde Shirin Nurani och Changiz Naichallani.

5. Övriga frågor:

5.1.1 Info-konto:
Shwan Amjadi ansvarar för info-konto.

5.1.2 Övriga konton:
Nya mail-konton skall skapas för styrelsens externa kontakt.

5.1.3 Postboxen:
Heresh Zaremand skall inneha nyckel och kontroll av postboxen. Shwan skall inneha extra-nyckeln och extra kontroll.


6. Mötet avslutas.