Ordförande har ordet 2005-09-01

 

Ärade medlemmar!

Det har blivit högtid för det utlovade kvartalsbrevet med de senaste händelserna inom KOMAKs arbete. Trots att det har varit semestertider så har KOMAKs arbete inte stått stilla utan snarare tvärtom, man har åstadkommit en hel del under sommaren. Nedanstående punkter är en summering av toppunkterna för sommarens arbete. Det finns även andra pågående aktiviteter som dock ej nämns här, då de ännu ej fått fäste alternativt är förlängningar på tidigare pågående projekt, får mer information besök hemsidan www.komak.nu

 

Med vänliga hälsningar

Shamam Muradrasoli

Stockholm 2005-09-01