Konstitutionsmöte 2005-05-14

 

Mötets deltagare:

Ordinarie ledamöter: Homar Kadir, Karoline Karadaki, Shamam Muradrasoli, Shirin Nurani, Asos Shafeek.

Suppleanter: Heresh Zaramand och Heja Baban.

 

Mötesordförande: Homar Kadir

Sekreterare: Shirin Nurani

 

1. Beslut om styrelsemedlemmarnas roller

1.1 Val av Ordförande: styrelsen valde Shamam Muradrasoli.

1.2 Val av Kassör: styrelsen valde Caroline Karadaki

1.3 Val av Sekreterare: styrelsen valde Homar Kadir

1.4 Val av Kontaktman Kurdistan: styrelsen valde Asos Shafeek

1.5 Val av Aktivitets och informationsansvarig: styrelsen valde Shirin Nurani2. Beslut om firmatecknare för KOMAK 2005/2006

Styrelsen valde Shamam Muradrasoli och Karoline Karadaki

3. Beslut om övriga ansvarsområden

3.1 SIDA-kontakt: styrelsen valde Asos Shafeek och Homar Kadir.

3.2 Föreningskontakt med ungdomsorganisationer: styrelsen valde Shirin Nurani, Heja Baban och Heresh Zaremand för KOMAK:s planering och kontakt för samarbete med ungdomsorganisationer.

3.3 KOMAK:s gemensamma mejlkonto info@komak.nu: styrelsen beslutade att aktivitets- och informationsansvarig Shirin Nurani hanterar inkommande mejl till info-kontot.

3.3 Hemsidan: Heresh Zaremand och Shirin Nurani ansvarar för informationen hemsidan. Asos Shafeek ansvarar för det tekniska arbetet med hemsidan.

 

4. Övriga punkter

Insamlingsmedlen vid LUFs (Liberala Ungdomsförbundets) manifestation 12/5-05:
Styrelsen beslutade att skänka KOMAK:s andel av de insamlade pengarna vid LUFs manifestation för Hewler 12/5 till intresseföreningen HIWA.

 

Mötetssekreterare: Shirin Nurani

Justeringsman: Homar Kadir