Besök i Kurdistan 2006

 

KOMAK besök i Kurdistan under december 2006


Två KOMAK-medlemmar, Sirwa Azez och Homar Kadir Qeredaghi, åkte tillbaka till Kurdistan den 5 december 2006. Under en vecka i städerna Slemani och Hewler utförde de följande aktiviteter inom utbildningsväsendet:Homer Kadir