Årsmöte 2004-03-07


Protokoll från KOMAKs årsmöte 2004-03-07


1. Mötet öppnades

2. Till mötesordförande valdes Sirwa Aziz, till sekreterare valdes Nasradin Redar och till justeringsman valdes Rahim Amini

3. Dagordningen godkändes

4. Förra årets verksamhet presenterades av Payman Mamlesi.

5. KOMAK i Norge och projektet Astrid Lindgren i Kendekewe av Karem Mustafa.

6. Presentation av KOMAK:s aktiviteter av av gamla styrelsemedlemmar.

7. Revisionsberättelsen presenterades av Kazhal Said och Yadollah Biglari.

8. Styrelsens ansvarsfrihet beviljades.

9. Diskussioner kring nästa års verksamhet fördes.

10. Till styrelsemedlemmar valdes: Payman Mamlesi, Atifa Mazogy, Aso Dilan, Rzgar Sharif, Karwan Arif, Samad Kader, Shawnm Rada, Karem Mustafa, Asos Shafeek.

11. Till revisorer valdes Kazhal Said och Payman Hadad.

12. Till valberedning valdes Nasradin Redar och Rahim Amini.

13. Årsmötet avslutades.

Mötetssekreterare: Nasradin Redar

Justeringsman: Rahim Amini