Informationsbrev - våren 2004

 

Kära fadder!

Söndagen den 7 mars 2004 hade KOMAK sitt ordinarie årsmöte i ABF huset i Stockholm. Den gamla styrelsen informerade om det gångna årets arbete. Nuläget och framtida visioner diskuterades. Mot slutet valdes bl a en ny styrelse som hade sitt första möte söndagen den 14 mars 2004.

För att minska på de administrativa utgifterna kommer mötesprotokollen från årsmötet och det första styrelsemötet att endast publiceras på KOMAK:s hemsida: www.komak.nu

Vid styrelsens första och andra möten, 14/3 och 10/4 2004 beslutades att sätta fokus på de utbildnings projekten som KOMAK i samarbete med svenska SIDA / Forum Syd bedriver i Kurdistan. Under det gånga året har vi gjort lyckats med:

Vi i KOMAK:s styrelse vill tacka för det fina och betydelsefulla stödet som kommer från Er och hoppas naturligtvis på ett fortsatt aktivt samarbete.

Lördagen den 1 maj 2004 är det dags för årets stora KOMAK:s gala i Solnahallen. Välkända kurdiska artister kommer att medverka för att stödja barnen i Kurdistan som de har gjort sedan KOMAK bildades 1997. Du är hjärtligt välkommen denna kväll.

Glöm inte KOMAK:s hemsida: www.komak.nu - dela gärna med Dig dina synpunkter.

Med vänliga hälsningar

Aso Dilan

2004-04-13