Til Elevrådet ved Uranienborg skole

 

TAKKEBREV

Tusen takk for pengene som ble samlet inn under prosjektframvisningen av de fine arbeidene som 8. klasse hadde gjort, og som de stilte ut i samlingssalen. Disse pengene, sum kroner 1518,50, vil til arbeidet med å demokratisere elevenes skolehverdag skoler i Kurdistan. Vi håper at sikt at vi skal klare å opprette elevråd ved disse skolene, slik at andre skoler i Kurdistan kan lære av disse hvordan det gjøres.

 

2005-06-22

For KOMAK i Norge

Karwan Aref