-    Om KOMAK

·         Stadgar

·         Kontakt

 

-    KOMAKs projekt

-    Rapportarkiven

 

 

 


Om KOMAK

KOMAK är en förening som arbetar för ett modernt utbildningssystem i Kurdistan. Vi arbetar med att skapa och utveckla olika utbildningsprogram för lärare, Berg_PlaniFeerkariZarokhane_web.jpgrektorer och skolinspektörer.

Föreningen deltar i mediedebatten med fokus på demokratiseringsprocessen i samhället generellt och skolans roll i uppbyggnad av dagens och morgondagens samhälle. KOMAKs lärarnätverk uppmuntrar sina medlemslärare att arbeta för den moderna skolans policy både i skolan och i klassrummen.

Då det finns många hinder som måste diskuteras med makthavarna arbetar KOMAK även med att ge utbildningsfrågor en plats i den politiska agendan.

 

Fokus

 

Arbetsmetod

 

Mål