Stadgar

 

§1. Föreningens namn


§2. Föreningens karaktär


§3. Stadgeändringar


§4. Verksamhetsområde


§5. Föreningens säte


§6. Föreningens arbetssätt

 


§7. Föreningens uppgifter


§8. Medlemskap och årsavgift


§9. KOMAK: struktur


§10. Kommittéer och Arbetsgrupper


§11. Revision


§12. Årsmöte


§ 13. Extra årsmöte


§14. Föreningens upplösning