-    Om KOMAK

·         Vedtekter

·         Kontakt

 

-    KOMAKs prosjekter

-    Rapportarkiven

 

 

 


Om KOMAK

KOMAK er en forening som arbeider for en modderen utdanningssystem i Kurdistan. Vi arbeider for å skape og utvikle ulike treningsprogrammer for lærere, Berg_PlaniFeerkariBnerreti_web.jpgrektorer og skole inspektører.

Foreningen deltar i media debatten med fokus på demokratisering av samfunnet generelt og skolens rolle i å bygge dagens og morgendagens samfunn. KOMAK læreren nettverk oppfordrer sine medlemsland lærere til å jobbe for den moderne skolepolitikken både på skolen og i klasserommene.

Til tross for mange hindringer som må drøftes med makthaverne i landet, arbeider KOMAK også medå få utdanningsspørsmålet en plass i den politiske agendaen.

 

Vår Hovedfokus

          For å støtte barns rettigheter til å motta opplæring.

          For å fremme utviklingen av demokrati og argumentere for gjennomføring av menneskerettigheter.

 

Vår Misjon

          Administrere og å kjøre prosjekter i Kurdistan, for å hjelpe barn med utdanning og oppmuntre utviklingen av deres kreative og intellektuelle kapasitet.

          For å samarbeide med andre demokratiske organisasjoner for å styrke og fremme utvikling i hele det kurdiske samfunnet.

 

Våre Mål

          utrydde analfabetisme.

          øke nivåene av utdanning i Kurdistan.

          øke opinionen vurderer demokrati, likestilling og barns rettigheter.

          fremme kampen for rettferdighet og nyutvikling i samfunnet.