Projekt

 

 

Kompetensutvecklingsprogram för lärare och rektorer

Under 2010 har KOMAK haft fokus på ett intensivt kompetensutvecklingsprogram för lärare och rektorer som arbetar eller planerar att arbeta med KOMAKs stora projekt: ”Den moderna skolan” (”Feergey Hawcherkh” på kurdiska).  Kompetensutvecklingsprogrammet bedrevs i samarbete med Kurdistans utbildningsdepartement. Programmet indelades på olika kurser med olika nivåer och inriktningar.

 

Under hösten 2010 anordnades fyra kurser inom programmet där ca 400 lärare och rektorer från olika skolor och olika provinser deltog.

 

Syfte - Projektets syfte var att kursdeltagarna samlas kring ”Den moderna skolan”–s värderingar. Att vara med och påverka dagens och morgondagens skola.

 

Kurser - Grundkurs – för nya lärare och rektorer i den moderna skolans projekt

Erfarenhetskurs – för lärare och rektorer som har varit med ett tag och ska utvecklas vidare

Mentorskurs – för väl insatta lärare och rektorer som kommer att vara tränare och mentorer i fortsättningen.

Rektorskursen – special format för rektorer som arbetar eller tänkt arbeta i skolor som ingår i projektet.

 

Deltagande

1-  Grundkurs – 131 deltagare från

·         Duhok 24

·         Ranye 19

·         Mekhmur 47

·         Koye 12

·         Chemchemall 12

·         Rwanduz 11

·         Meergesur 4

·         Qelladzee 2

 

2-  Erfarenhetskurs – 138 deltagare från

·         Duhok 40

·         hewleer 3

·         Mekhmur 47

·         Koye 15

·         Chemchemall 10

·         Rwanduz 9

·         Soran 12

·         Sengeser 2

 

3-  Mentorskurs – 72 deltagare från

·         Duhok 21

·         Soran 4

·         Qelladzee 13

·         Mekhmur 9

·         Koye 18

·         Meergesur 3

·         Hewleer 4

 

4-  Rektorskursen – 59 deltagare från

·         Duhok 12

·         Soran 2

·         Ranye 1

·         Mekhmur 10

·         Koye 13

·         Chemchemall 9

·         Meergesur 5

·         Hewleer 2

 

 

Kursschemat

·         06-09 Morgons aktiviteter och frukost

·         09-12 Första lektion

·         12-13 Lunch

·         13-16 Andra lektion

·         16-17 Eftermiddags paus

·         17-20 Tredje lektion

·         20-21 Middag

·         21-22 Kvällssamling, film och debatt

 

Kursinnehåll

    1-        Miljön och arbete i klassrummet

    2-        Arbetsmetoder: grupparbete, ”Circle Time”…

    3-        Arbetsplanering

    4-        Utvärdering

    5-        Betygsättning

    6-        Relationen med elever och dess vårdnadshavare

    7-        Presentationsteknik

    8-        Demokratin i skolan

    9-        Samhälle, filosofi, religion och politik

 10-        Organisationsutveckling och Ledarskap

 11-        LFA och Projektarbete

 

Programmet till form och innehåll var mycket uppskattad från så väll deltagarna som deras ansvarige skolverk. Deltagare i första och andra etappen upplevde kursen givande med nya och vida perspektiv. Mentorskursen blev ytterligare stor steg för de deltagande att nå personligt mästerskap i arbetet för ett gemensamt formulerat mål.

 

Rektorsprogrammet skapade förståelse för vikten av en modern och demokratisk skola, en sammanslutning med aktiva medarbetare som är medvetna om sina roller och driver en utbildnings agenda som uppmanar till kunskapsvinning och utveckling.

 

KOMAK

Kurdistan 2010-11-19