Projekt

 

Pippi_Kurdi.jpgBatman – 2006-2007

Minibibliotek i Norra Kurdistan

 

     KOMAK har nöjet att tillkännage pilotprojekt i Norra Kurdistan! Under 2006 öppnas 10 minibibliotek/kurscenter i 10 olika byar och områden kring Batman-provinsen.

 

Bakgrund

Det civila samhället i Norra Kurdistan har i alla tider lidit stora kval och berövats möjlighet att leva samt utvecklas enligt grundläggande mänskliga rättigheter. Idag arbetar Turkiet för medlemskap i EU, varvid omvärlden ställer krav på serösa reformer i många samhällsområden, varav ett viktigt område gäller MR frågor. Underminering av mänskliga rättigheter, FN:s barnkonvention samt andra grundläggande riktlinjer för demokrati, torde betraktas med verklig stränghet. Samhällsklyftorna är enorma och framförallt barnen blir lidande i avsaknaden av trygghet för sina familjers existens, sina egna liv och framtiden. Efter noggrann begrundan av behov och möjligheter för verksamhet i området har KOMAK kunnat påbörja projekt för barnen i Norra Kurdistan.

 

Syfte

Då KOMAK är en barnrättsorganisation angrips problem och utvecklingsarbete utifrån perspektivet att barn är framtiden. Genom att skapa en trygg, demokratisk och kunskapsfrämjande miljö för barn investerar man i en jämlik och fredlig framtid. Genom detta pilotprojekt i Norra Kurdistan räknar KOMAK med att kunna etablera långsiktig verksamhet i området, varigenom man bidrar till att skapa en gynnsam miljö för barns utveckling.

 

Projektinnehåll

KOMAKs pilotprojekt i Norra Kurdistan omfattas av 10 minibibliotek kombinerade med kurscenter. Minibiblioteken skall uppmuntra barn och ungdom, som hittills inte åtnjutit möjligheten, att ta del av världens litteratur samt bekanta sig närmare med det kurdiska språket. På så vis stöds barnen att utveckla förståelse för omvärlden, öppna sinnena inför framtiden samt tro på sina egna förmågor. Biblioteket kommer att drivas av frivilliga lärare samt andra pedagoger och barnvänner.

 

I minibiblioteken kommer även kunskaps och utvecklingsfrämjande aktiviteter kontinuerligt att hållas för barn och ungdom. Aktiviteterna skall skapa ett mötesforum för elever där de kan gå kurser, delta i cirklar samt avnjuta diverse arrangemang. De planerade aktiviteterna är följande:

1.    Studiecirklar i demokrati och mänskliga rättigheter

2.    Skriv och språkkurser

3.    Datakurser: grundläggande datorkunskap

4.    Sagostunder/Litteraturcirklar: gemensam behandling av intressanta böcker

5.    Rollspel; konfliktlösning och samarbete

6.    Övrigt: bl.a. Filmvisning och Seminarier (gästföreläsande barn/ungdomsförfattare)

 

Projektet har fokus på jämlikhet, mänskliga rättigheter och demokrati med syfte att på så sätt uppmuntra eleverna till kunskap, engagemang och MamaMu_vietnamesisk.jpgframtidstro.

 

 

Pippi och de andra barnböckernas resa från Stockholm till Batman i Norra Kurdistan var inte lätt. De fastnade i den turkiska tullen med motiveringen att böcker är på kurdiska Ett flertal turkiska myndigheter blev involverade, så som säkerhetsministeriet för att utreda huruvida böcker kunde innehålla propaganda mot landsfader ”Ataurk”, utbildningsministeriet; för att utreda huruvida böcker kunde klassas som läromedel samt kulturministeriet osv. Processen med att få böcker blev mycket långdragen och arbetssam för KOMAK, och böcker riskerade att destrueras.

 

Detta uppmärksammades i svenska riksdagen så väl som i svensk media. Här följer några länkar:

 

http://komak.nu/Kurdi/Dokument/Batman/DN_Mustafa_Can_20060830.pdf

http://komak.nu/Kurdi/Dokument/Batman/Expressen_Fredrik_Malm20080902.pdf

http://komak.nu/Kurdi/Dokument/Batman/Pippi_CarlBildt_20070510.pdf

http://komak.nu/Kurdi/Dokument/Batman/Pippi_ChristerAsp_svt_20070511.pdf

http://komak.nu/Kurdi/Dokument/Batman/Pippi_Fast_i_Tullen_SvB_20061026.pdf

http://komak.nu/Kurdi/Dokument/Batman/Pippi_Fri_SvB_20070613.pdf

http://komak.nu/Kurdi/Dokument/Batman/Pippi_KOMAKs_Svar_svt_20070510.pdf

http://komak.nu/Kurdi/Dokument/Batman/Pippi_KOMAKs_Svar_till_GoeranLindblad_20080516.pdf

http://komak.nu/Kurdi/Dokument/Batman/Pippi_Palmecenter_SvB_20070510.pdf

http://komak.nu/Kurdi/Dokument/Batman/Pippi_Pressmeddelande_20070512.pdf

http://komak.nu/Kurdi/Dokument/Batman/Pippi_Pressmeddelande_20070613.pdf

http://komak.nu/Kurdi/Dokument/Batman/Pippi_Riksdagen_fraga_2006_07_1119_SivHolm.pdf

http://komak.nu/Kurdi/Dokument/Batman/Pippi_Riksdagen_Svar_2007_1119_20070509.pdf

http://komak.nu/Kurdi/Dokument/Batman/Pippi_Riksdag_2006_2030_Lena_Liljeroth_20060816.pdf

http://komak.nu/Kurdi/Dokument/Batman/Pippi_Riksdag_2006_2030_Svar_Jan_Eliasson_20060830.pdf

http://komak.nu/Kurdi/Dokument/Batman/Pippi_SvB_KOMAKS_Svar_20070510.pdf

http://komak.nu/Kurdi/Dokument/Batman/Pippi_SvD_20060830.pdf

http://komak.nu/Kurdi/Dokument/Batman/Pippi_SvenskBokhandel_Lista_2007_05_06.pdf

http://komak.nu/Kurdi/Dokument/Batman/Pippi_Sydsvenskan20060824.pdf

http://komak.nu/Kurdi/Dokument/Batman/Riksdag_2008_1212Svar_Gunilla_Carlsson_20080522.pdf

http://komak.nu/Kurdi/Dokument/Batman/Riksdag_2008_1212_Fraaga_GoeranLindblad_20080513.pdf

http://komak.nu/Kurdi/Dokument/Batman/SvD_BoeckerStoppade_i_Turkiet_20060816.pdf

 

 

Och två pressmeddelande från KOMAK:

·         Sanningen om Pippiböckerna och Ambassaden 2007-05-12

·         Pressmeddelande från KOMAK angående Görans Lindblads anklagelser 2008-05-16

·         Glädjande nyhet 2007-06-13